Báo cáo thường niên năm 2019 Công ty CP Hoàng Hà (29/05/2020)

Báo cáo thường niên năm 2019 Công ty CP Hoàng Hà

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà 18-5-2020(18/05/2020)

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà 18-5-2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 18-5-2020(18/05/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 18-5-2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất.(21/04/2020)

Báo cáo tài chính quý I/2020 hợp nhất.

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Riêng lẻ.(21/04/2020)

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Riêng lẻ.

Công văn chấp thuận về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp(03/04/2020)

Công văn chấp thuận về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(02/04/2020)

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019(28/03/2020)

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.(28/03/2020)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(26/03/2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020