BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 (20/01/2020)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2019(20/01/2020)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2019

ẢNH LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019(08/01/2020)

Ảnh lễ tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Vietbank triển khai thành công thẻ vé thông minh cho xe buýt tại TP Hồ Chí Minh(31/12/2019)

Ngày 26/12/2019, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) tổ chức lễ công bố và báo cáo việc triển khai thẻ thanh toán thông minh của ngân hàng Vietbank cho hoạt động giao thông xe buýt công cộng Tp.HCM.