UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung

13/01/2021

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Chiều ngày 12/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về thu hồi kinh phí tạm ứng mua xi măng; việc quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí giữa việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đầu tư các công trình cấp bách, thiết yếu từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho các địa phương đối với các khu đất quy hoạch khu dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện, thành phố.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính về tình hình thực hiện mua, cấp xi măng đến ngày 31/12/2020; nguyên nhân chưa cấp hết xi măng theo số lượng đã mua; thời hạn cấp xi măng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI và việc thực hiện kiến nghị của Kiếm toán Nhà nước khu vực XI; các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất phương án bảo đảm thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về việc thu hồi kinh phí tạm ứng mua xi măng. 

Tại cuộc họp, trên cơ sở nợ xây dựng cơ bản của cấp huyện và xã đến ngày 31/1/2020, lãnh đạo Sở Tài chính cũng báo cáo đề xuất của Sở về việc quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí giữa việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đầu tư các công trình cấp bách, thiết yếu ở địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất để hỗ trợ cho các địa phương theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 29/9/2020 của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tạm dừng việc cấp phát, tiếp nhận xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và thanh toán các dự án đầu tư công; đồng thời, yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI, giao Quỹ Đầu tư phát triển giải trình, làm rõ số kinh phí phải thu hồi theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI. 

Đối với quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí giữa việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đầu tư các công trình cấp bách, thiết yếu ở địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với tham mưu của Sở Tài chính; đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện phải kiểm soát tốt việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản, tuyệt đối không để phát sinh thêm nợ mới.

Minh Hương