Thái Bình: Hướng dẫn thực hiện đăng ký cấp "Thẻ nhận diện phương tiện" lưu thông trên " Luồng xanh"

22/07/2021
 Thái Bình: Hướng dẫn thực hiện đăng ký cấp "Thẻ nhận diện phương tiện" lưu thông trên " Luồng xanh "sogtvt.thaibinh.gov.vn/upload/80600/20210721/Thai_Binh_21_7_21630.pdf