Khối thi đua doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ký kết giao ước thi đua

04/01/2018
 Sau hơn 4 năm thành lập, đến nay Khối thi đua doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tỉnh đã có 8 doanh nghiệp tham gia. Đóng góp tích cực gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp chung của toàn tỉnh.
 

Năm 2017, các doanh nghiệp trong khối thi đua đã có nhiều việc làm thiết thực tham gia tích cực các phong trào thi đua của tỉnh và của Khối. Là những đơn vị đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Điển hình như Công ty CP tập đoàn Hương Sen nộp ngân sách nhà nước 600 tỷ đồng, Công ty CP Hoàng Hà có số nộp 20,4 tỷ đồng, Công ty CP Lam Sơn nộp NSNN 24 tỷ đồng, Tổng công ty Giống cây trồng Thái bình nộp 10 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Ngoài  tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, các doanh nghiệp trong khối tích cực tham gia công tác từ thiện và an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp trong Khối đã bình xét, suy tôn các đơn vị đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh khen thưởng và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Thu Hà (theo thaibinhtv.vn)

Test
Test