Hoàng Hà (HHG) chốt kế hoạch 2017 lãi 45 tỷ đồng, cổ tức tỷ lệ 15,5%

13/04/2017
 

Mức cổ tức cho năm 2016 là 14%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu) và thời gian chi trả là trước tháng 9/2017.

CTCP Hoàng Hà (mã chứng khoán HHG) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 09/04 vừa qua.

ĐHĐCĐ của HHG đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với tổng doanh thu đạt 292,8 tỷ đồng, vượt 20,9% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 40,6 tỷ đồng - vượt 2,28% kế hoạch và tăng 22,8% so với năm trước. Mức cổ tức cho năm 2016 là 14%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu) và thời gian chi trả là trước tháng 9/2017. Cổ tức còn lại của năm 2016 là 9% sẽ được HĐQT lựa chọn hình thức, thời điểm chi trả và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Được biết, Công ty đã bổ sung thêm nguồn thu từ hoạt động kinh doanh BĐS tại Dự án Trường THPT Chuyên Thái Bình cũ và trụ sở tiếp công dân cũ của tỉnh Thái Bình...

Năm 2017, ĐHĐCĐ của công ty thông qua mức kế hoạch với tổng doanh thu là 330 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 45 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. ĐHĐCĐ của HHG cũng thống nhất trả cổ tức năm 2016 là 15,5%.

Hà Phương

Theo Trí Thức Trẻ/HHG