Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT

31/12/2011

Sáng 30/12/2011 tại Hà Nội, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia đã ký kết Chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”.

Tham dự có ông Huỳnh Đảm - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban MTTQ Việt Nam. Chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và thực hiện nếp sống văn hoá giao thông trong các tầng lớp nhân dân, làm cho phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” trở thành phong trào rộng khắp trong cả nước.

Ngoài ra, còn nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Ban ATGT các cấp để tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, tạo thêm nguồn lực trong công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm trật tự ATGT, góp phần thực hiện kỷ cương trật tự giao thông,  giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Chương trình phối hợp sẽ có 5 nội dung: Thứ nhất, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT; Đưa nội dung đảm bảo trật tự ATGT vào tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”…

Thứ hai, Vận động mọi người dân tham gia bảo vệ các công trình giao thông và hành lang ATGT.

Thứ ba, vận động người điều khiển phương tiện giao thông tuân thủ quy tắc giao thông; thực hiện đúng quy định của pháp luật về chất lượng phương tiện và các điều kiện về người điều khiển phương tiện giao thông.

Thứ tư, phát huy vai trò giám sát trong việc xây dựng công trình giao thông, quản lý hành lang bảo vệ các công trình giao thông, đấu tranh để ngăn chặn những vi phạm pháp luật Nhà nước nói chung và pháp luật ATGT nói riêng làm thiệt hại đến tài sản và tính mạng của người dân. Thứ năm, tiến hành chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng các mô hình về vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng đề nghị cần cụ thể hóa hơn nữa những hoạt động tuyên truyền, tránh những khẩu hiệu chung chung. Bộ trưởng cũng cho biết, Ủy ban sẽ cung cấp kinh phí cho MTTQ Việt Nam để tuyên truyền hiệu quả.

Theo chương trình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” sẽ thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”. Các tổ chức thành viên Mặt trận thông qua các phong trào thi đua lồng ghép triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT. Tiến hành chỉ đạo điểm; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo đảm trật tự ATGT như các mô hình " Tổ tự quản ", “Nhóm tự quản”, “Đoạn đường tự quản”...

Vận động nhân dân cùng nhà nước xây dựng các công trình giao thông nhất là việc tu sửa đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, kịp thời phản ánh đề xuất, kiến nghị của nhân dân trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Có trách nhiệm giám sát, đấu tranh ngăn chặn những vi phạm pháp luật ATGT.

Uỷ ban ATGT Quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác bảo đảm trật tự ATGT và cung cấp tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền. Các cơ quan thành viên của Uỷ ban tổ chức vận động cán bộ công chức, công nhân lao động trong bộ, ngành gương mẫu hưởng ứng thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”.

Hỗ trợ kinh phí giúp Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phát động phong trào, tập huấn, kiểm tra, khảo sát, chỉ đạo điểm và nhân rộng điển hình, mô hình điểm.

Ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban MTTQ Việt Nam cho biết, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ lấy địa bàn dân cư làm nơi triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo đảm ATGT. Mục tiêu mỗi người dân sẽ phải có trách nhiệm trong công tác bảo đảm ATGT không những cho mình mà còn cho cả cộng đồng.

Cũng theo chương trình phối hợp, 6 tháng một lần, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì họp với các tổ chức thành viên Mặt trận và lãnh đạo Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia để đánh giá tình hình phối hợp tổ chức thực hiện phong trào, có báo cáo gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Uỷ ban An toàn giao quốc gia.

Thiện Anh