Khai trương ứng dụng đặt xe Taxi Hoàng Hà trên Appstore và CHplay, giảm "15%" cước vận chuyển cho mọi cự ly vận chuyển

31/10/2020
Khai trương ứng dụng đặt xe Taxi Hoàng Hà trên Appstore và CHplay, giảm 15% cước vận chuyển cho mọi cự ly.

Để tải ứng dụng xin Quý khách truy cập Link sau:

- Đối với máy điện thoại HĐH iOS (Ví dụ: Iphone)

https://apps.apple.com/.../taxi-ho%C3.../id1534259747...

- Đối với máy điện thoại HĐH Android (Ví dụ: Samsung, HTC, Xiaome...)

https://play.google.com/store/apps/details...