CTCP Hoàng Hà (HHG) đặt kế hoạch doanh thu tăng 20% và lợi nhuận tăng 11% cho năm 2017

17/03/2017
 

Cổ phiếu HHG đã có một quá trình tăng giá bền bỉ từ cuối năm 2015 đến nay, từ mức giá 6.500 đồng lên 11.000 đồng, tương ứng mức tăng 69%.

CTCP Hoàng Hà (mã chứng khoán HHG) thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017 vào ngày 08/04/2017 tại trụ sở công ty tại Thái Bình. HĐQT đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu là 330 tỷ đồng – tăng 20% so với năm 2016 và lợi nhuận sau thuế là 45 tỷ đồng – tăng 11%. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 15,5%.

Cổ phiếu HHG đã có một quá trình tăng giá bền bỉ từ cuối năm 2015 đến nay, từ mức giá 6.500 đồng lên 11.000 đồng, tương ứng mức tăng 69%.

 

CTCP Hoàng Hà (HHG) đặt kế hoạch doanh thu tăng 20% và lợi nhuận tăng 11% cho năm 2017 (1)
 

Mới đây, ông Lưu Huy Hà – Chủ tịch HĐQT của Hoàng Hà đã mua vào 500.000 cổ phiếu, sau đó ông Nguyễn Hữu Hoàn – Phó Chủ tịch cũng đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu.

Hà Phương

Theo Trí Thức Trẻ