Công ty cp Hoàng Hà chung tay chống dịch Covid 19.

18/08/2021
 xe đưa đón người sau cách ly về địa phượng.
xe đưa đón người sau cách ly về địa phượng.


xe đưa đón người sau cách ly về địa phượng.


xe đưa đón người sau cách ly về địa phượng.xe đưa đón người sau cách ly về địa phượng.
xe đưa đón người sau cách ly về địa phượng.


xe đưa đón người sau cách ly về địa phượng.