Công đoàn ngành Xây dựng hỗ trợ kinh phí mua khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 cho đoàn viên, người lao động

22/02/2020
 

Sáng ngày 21/2, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức trao khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 cho đoàn viên trực thuộc các công đoàn: Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình.

Công đoàn Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhận 750 khẩu trang vải từ nguồn hỗ trợ kinh phí của Công đoàn ngành Xây dựng.

Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình hiện có trên 700 đoàn viên, người lao động. Từ khi có dịch Covid-19, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức phun thuốc khử trùng tại đơn vị, mua khẩu trang phát cho cán bộ, nhân viên; tổ chức đo thân nhiệt và khám sức khỏe cho người lao động; học viên, khách hàng đến đơn vị đều được yêu cầu đeo khẩu trang...

Trong đợt này, Công đoàn ngành Xây dựng hỗ trợ kinh phí để công đoàn 3 đơn vị mua 1.750 chiếc khẩu trang vải phát cho đoàn viên, người lao động. Việc hỗ trợ kinh phí mua khẩu trang thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo sức khỏe đoàn viên, người lao động.

Nguyễn Cường