Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

19/10/2021
 
Ngài Chủ tịch HĐQT phát biểu chúc mừng ngày 20-10

Ngài Tổng giám đốc công ty tặng hoa chúc mừng.

Ngài chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng.

Tặng hoa chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Tặng hoa chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Chụp ảnh kỷ niệm 20-10

Chụp ảnh kỷ niệm ngày 20-10

Tiệc chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Tiệc chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10