Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

12/10/2021
BÀI THƠ CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM.

 "Mấy chục năm rồi kiếp doanh nhân

 Lên voi xuống chó cũng đôi lần

 Thương trường khó lắm thời hiện đại

 Nhiều vốn, lắm tài đức mới nên."

 (Tác giả: Hoang Nghia)


Ảnh: Chúc mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam


Ảnh: Chúc mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam


Ảnh: Chúc mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam


Ảnh: CB-CNV chúc mừng Ban tổng giám đốc Cty CP Hoàng Hà.


Ảnh: CB-CNV chúc mừng Ban tổng giám đốc Cty CP Hoàng Hà.


Ảnh: CB-CNV chúc mừng Ban tổng giám đốc Cty CP Hoàng Hà.Ảnh: CB-CNV chúc mừng Ban tổng giám đốc Cty CP Hoàng Hà.
 


Sếp phó tổng của công ty đàn ghi ta và hát mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam.