Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà 10.11.2023 (10/11/2023)

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về việc đàm phán giá chuyển nhượng dự án văn phòng Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023(20/10/2023)

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023(20/10/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Lê Văn Sinh)(11/09/2023)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Lê Văn Sinh)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét(16/08/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét

Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét(16/08/2023)

Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ(08/08/2023)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2 /2023(20/07/2023)

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2 /2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023(20/07/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm Công ty CP Hoàng Hà (bản rút gọn)(14/07/2023)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm Công ty CP Hoàng Hà (bản rút gọn)