p/Trạm thu phí của Công ty CP đầu tư Đồng Thuận trên QL1 là một trong 6 dự án được thanh kiểm tra và phát hiện sai phạm.

Trạm thu phí của Công ty CP đầu tư Đồng Thuận trên QL1 là một trong 6 dự án được thanh kiểm tra và phát hiện sai phạm.