Đại hội công đoàn ngành Xây dựng nhiệm kỳ 2017-2022

07/12/2017
 Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn Ngành Xây dựng Thái Bình đề ra tại Đại hội công đoàn ngành lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra sáng 6-12. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng Việt Nam tới dự.
 
Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Xây dựng chủ động đề ra các biện pháp cụ thể, phù hợp với từng loại hình và tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn ngành. Nhiều năm liền được Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp công đoàn ngành làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong công nhân viên chức lao động. Quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; nhiệm vụ chính trị của ngành, từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua:”Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; tích cực nghiên cứu  khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới quản lý, cải cách hàng chính; học tập nâng cao trình độ, tay nghề  sử dụng hiệu quả công nghệ hiện đại, và cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền,  lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Duy Huy
(theo thaibinhtv.vn)

* Một số hình ảnh của đại hội