Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Tài Chính.

07/10/2019
 

Sáng ngày 07/10/2019, Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Hoàng Hà đã thay mặt HĐQT lên trao quyết định bổ nhiệm: Ông Đinh Văn Thọ - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc và bà Mai Thị Phương Nhung – Thành viên HĐQT giữ chức Giám Đốc Tài Chính của Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhiệm kỳ 2018 – 2023.