Đổi mã vùng điện thoại cố định từ 15/04/2017

17/04/2017

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi đầu số điện thoại cố động theo QĐ của Bộ TTTT

          Kính gửi: Quý Đối Tác, Quý Khách Hàng.

Công ty Cổ phần Hoàng Hà xin trân trọng thông báo.

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông thì kể ngày 15/04/2017, đầu số của tỉnh Thái Bình thay đổi từ đầu số 36 thành 227

Trong quá trình chuyển đổi, các đầu số điện thoại cũ vẫn được sử dụng bình thường trong vòng 1 tháng kể từ ngày có hiệu lực. Bắt đầu từ ngày 15/05/2017 Công ty Cổ phần Hoàng Hà chuyển sang sử dụng đầu số mới cụ thể như sau:

           Điện thoại công ty:

0366.250.250 chuyển thành 02276.250.250.

0363.846.908 chuyển thành 02273.846.908

          Điện thoại phòngTaxi:

0363.842.842 chuyển thành 02273.842.842.

                            0363.73.73.73 chuyển thành 02273.73.73.73.

          Điện thoại phòng CPN:

                            0363.849.101 chuyển thành 02273.849.101.

                            0363.842.177 chuyển thành 02273.842.177.

          Điện thoại phòng Hợp đồng du lịch:

                            0363.849.102 chuyển thành 02273.849.102.

          Điện thoại phòng kinh doanh oto:

                            0366.250.888 chuyển thành 02276.250.888.

          Điện thoại phòng bất động sản:

                            0363.644.644 chuyển thành 02273.644.644.

          Điện thoại Xưởng sữa chữa:

                            0366.250.777 chuyển thành 02276.250.777.

                           
Vậy Công ty Cổ phần Hoàng Hà xin thông báo để quý khách hàng được biết.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách!