Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

29/04/2018
 Sáng ngày 28/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã diễn ra tại hội trường tầng 4 tòa nhà Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn – P. Tiền Phong – TP. Thái Bình.

http://hoanghaco.com.vn/TWFiles/ADMIN/HinhAnh/Nam%202016/DHCD2016/13076966_984759248302901_8828399024299449238_n.jpg

 

Đại hội có 32 cổ đông tham dự đại diện cho 18,206,394 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,13% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua 10 tờ trình.

 Ông Lưu Huy Hà chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đại diện cho HĐQT Công ty, chủ tọa hội nghị đã lắng nghe các ý kiến và giải đáp những thắc mắc từ các cổ đông, đồng thời cũng đã thay mặt Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận và cam kết với các cổ đông sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

http://hoanghaco.com.vn/TWFiles/ADMIN/HinhAnh/Nam%202016/DHCD2016/13076710_984759338302892_4821670274119534449_n.jpg

 

Tại Đại hội năm nay, các cổ đông cũng đã bầu ra HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023. Được sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể cổ đông.
Đại hội đã bầu chọn các thành viên HĐQT như sau:

1.    Ông Lưu Huy Hà.

2.    Ông Lưu Minh Sơn.

3.    Ông Định Văn Thọ.

4.    Ông Nguyễn Hữu Hoan.

5.    Ông Phan Văn Thuần.

6.    Ông Lưu Tuấn Anh.

7.    Bà Mai Thị Phương Nhung.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

             1.    Ông Vũ Doãn Quản

             2.    Bà Nguyễn Thu Hương

             3.    Ông Dương Đức Cường

 

Đại diện HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 cam kết tuy là các thành viên nhiệm kỳ trước được bầu cử cho nhiệm kỳ mới nhưng tinh thần HĐQT và BKS đổi mới, khí thế quyết tâm mới sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu hoạt động của HĐQT và BKS theo thống nhất chung của Đại hội.

Đại hội được tiến hành theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và đã kết thúc 12h45 cùng ngày.

Một số hình ảnh khác:

http://hoanghaco.com.vn/TWFiles/ADMIN/HinhAnh/Nam%202016/DHCD2016/13100961_984759054969587_1237293533347243516_n.jpg