Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

10/04/2017
Ngày 08/04/2017, tại Tầng 4, tòa nhà Hoàng Hà  – Số 368 Lý Bôn, P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, Công ty cổ phần Hoàng Hà (mã chứng khoán: HHG) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đến dự Đại hội, có các ông trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng, ban và đặc biệt sự hiện diện của 94 cổ đông (trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp 23 người; Cổ đông ủy quyền 71 người), đại điện cho 18.702.523 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung gồm:
-         Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
-         Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
-         Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017.
-         Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.
-         Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2017.
-         Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2017.
-         Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
-         Báo cáo của BKS về quản lý công ty của HĐQT, ban Tổng giám đốc trong năm tài chính năm 2016. 

Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Lưu Huy Hà báo cáo tại Đại hội

Báo cáo tại đại hội, Ông Lưu Huy Hà – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty nhấn mạnh: Năm 2016, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn do Bộ GTVT càng siết chặt tình trạng kinh doanh vận tải, chi phí cầu đường, phí bảo trì đường bộ đều ở mức cao, sự thay đổi luồng tuyến bến xe Lương Yên bị điều chuyển về bến xe Gia Lâm, điều chỉnh lộ trình tuyến Yên Nghĩa, hiện tượng xe trá hình hợp đồng chạy theo tuyến cố định ngày càng phổ biến…. tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đạt được kết quả tốt đẹp. Đây được xem là năm thành công của Công ty khi đã vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao với doanh thu đạt gần 293 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 50 tỷ đồng, bằng 120,9% kế hoạch. Đây cũng là năm đầu tiên Công ty có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong suốt quá trình hoạt động. Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2016 là 14%. 

Tại đại hội, các cổ đông đã tham luận, đặt ra các câu hỏi và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng về các nội dung câu hỏi xung quanh các vấn đề như: Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai; công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp làm sao để tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động; quyền lợi của các cổ đông; các giải pháp để Công ty phát triển bền vững…Các cổ đông cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Công ty.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung trong chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã thành công tốt đẹp. Cùng với sự tin tưởng của cổ đông, HĐQT Công ty cam kết đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu SXKD năm 2017 với quyết tâm xây dựng Hoàng Hà ngày một phát triển ổn định và bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh khác tại Đại hội: