Đ/c Phạm Văn Trường LX Hoàng Hà có thành tích phòng chống mua bán người qua biên giới.

01/03/2017

Ngoài công tác chuyên môn phục vụ khách hàng tận tình trên mọi cung đường. Các đ/c Lái xe Hoàng Hà còn nhiệt tình tham gia vào công tác khác do các cơ quan, tổ chức phát động. Xin chúc mừng đồng chí Phạm Văn Trường chủ xe 17B.00221 tuyến Thái Bình - Sài Gòn đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống mua bán người qua biên giới do tỉnh Nghệ An phát động.