Công ty Cổ phần Hoàng Hà nhận chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

17/10/2017
Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017, nhiều tổ chức, cơ quan, đoàn thể đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
Kỷ niệm ngày Doanh nhận Việt Nam
Đoàn Công An Thành Phố tặng hoa chúc mừng
Đoàn UBND, HĐND Thành Phố tặng hoa chúc mừng
Đoàn Trường ĐH Thái Bình tặng hoa chúc mừng
Các đ/c Trưởng phó các Phòng, Ban tặng hoa chúc mừng
Các đ/c Trưởng phó các Phòng, Ban tặng hoa chúc mừng
Các đ/c Trưởng phó các Phòng, Ban tặng hoa chúc mừng